• Şirketimiz 11/02/2008 tarihinde kurulmuş olup, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde 17/04/2008 tarihinden itibaren 20 yıl süre ile toptan satış faaliyeti göstermek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan lisans almıştır.

    Ana faaliyet konusu; Toptan ve Perakende elektrik satışı ile elektrik ihracatı ve ithalatı olan şirketimiz 2010 yılında fiili olarak elektrik ticaretine başlamıştır. 2014 yılında toptan ve serbest tüketiciler olmak üzere toplam da 28 milyon kWh elektrik satışı gerçekleşmiştir. Ayrıca piyasanın vereceği fırsatlara bağlı olarak ithalat ve ihracat imkanları da değerlendirilmektedir.

-->